POČETNA » psihoterapija » Page 2

psihoterapija

Psihosomatski poremećaj

Psihosomatski poremećaj predstavlja oboljenje nekog organa izazvano dejstvom psihičkih faktora. Što znači da telesni simptomi koji se javljaju nemaju organsko, već psihičko poreklo. Stres, traumatični događaji, nerešeni socijalni konflikti, nerešeni unutrašnji psihički sukobi samo su neki od psihičkih problema koji mogu da dovedu do poremećaja funkcije organa. Odnosno, mogu da dovedu somatizacije, kako se naziva …

Psihosomatski poremećaj Read More »

Geštalt terapija

Geštalt terapija je prema definiciji humanističko-egzistencijalna terapija koja ima zadatak da vam pomogne da shvatite svoje potrebe, želje i strahove, kao i da postanete svesni na koji način sebe sputavate u ostvarivanju ciljeva koje ste postavili. Polazi od stava da niko nije zarobljenik vlastite prošlosti, te u svakom trenutku može da donese odluku da se …

Geštalt terapija Read More »

Roršahov test

Roršahov test je jedan najpoznatijih i najpreciznijih testova za dijagnostiku dubinskih slojeva ličnosti. Dobio je naziv po švajcarskom psihijatru Hermanu Roršahu. Ovaj test spada u grupu projektivnih testova. Pri čemu kroz kontinuiran i nesvestan psihološki proces ličnost otkriva svoje dinamičke i strukturalne osobine, te je odlično sredstvo za utvrđivanje psihičkog i emotivnog stanja pacijenta. Kako …

Roršahov test Read More »

Migrena – Uzroci nastanka i lečenje

Migrena predstavlja neurološko oboljenje. Karakteriše je bol jakog intenziteta koji se prostire na jednoj strani glavi. Odatle i njen naziv koji je potiče iz grčkog „hemikranija“ tj. od reči „hemi“, što znači polovina i „kranion“ – lobanja. Osim po jakom intenzitetu migrena se prepoznaje po pulsirajućem bolu koji ima tendenciju ponavljanja na identičan ili gotovo …

Migrena – Uzroci nastanka i lečenje Read More »

Šta je aserativnost?

Asertivnost predstavlja jedan od stilova komunikacije, zajedno sa agresivnim, pasivnim i pasivno-agresivnim ponašanjem. Čovek je društveno biće, te od ophođenja prema drugima u mnogome zavisi kakvi će se međuljudski odnosi razviti. Zapravo, način na koji komuniciramo može da pokaže mnogo o nama, našoj ličnosti i ponašanju, jer u svakom leži dominantan stil komunikacije. Zašto je …

Šta je aserativnost? Read More »

Suportivna psihoterapija

Suportivna psihoterapija predstavlja specifičan oblik psihoterapije koja se zasniva na pružanju potpore pacijentu za vreme trajanja psihoterapijskog procesa. Podupiruća psihoterapija, kako je još poznata, se razvila iz psihoanalize koju je postavio Sigmund Freud. Naime, ovaj austrijski lekar i psihijatar u 19. veku je otkrio da rešavanje mnogih psihičkih problema leži u ohrabrivanju pacijenata da pričaju …

Suportivna psihoterapija Read More »

Reaktivne psihoze

Reaktivne psihoze predstavljaju psihotični poremećaj koji je nastao kao reakcija na neki jaki stresogeni događaj. U pitanju je ozbiljna psihička trauma koja je najčešće izazvana smrću bliske osobe, psihičkim i fizičkim zlostavljanjem, razvodom, dijagnozom neizlečive bolesti. Može se javiti i zbog gubitka posla, gubitka vredne imovine, prisilnog iseljavanja i svih drugih situacija koje za neku …

Reaktivne psihoze Read More »

Hipomanično raspoloženje

Hipomanično raspoloženje predstavlja poremećaj raspoloženja koji je po načinu ispoljavanja suprotan depresiji. Definiciju je postavio nemački neurolog i psihijatar Ernst Mendel u kojoj je naveo da je u pitanju blaga manija, pa odatle i naziv. Naime, ime dolazi od starogrčke reči “mania” što znači “mahnitost” ili “uzvišeno, besno stanje” i prefiksa “hipo”, tj. “ispod” tako …

Hipomanično raspoloženje Read More »

Suicidne misli

Suicidne misli predstavljaju misli, ideje ili razmišljanja o okončanju sopstvenog života. One mogu varirati od prolaznog razmišljanja pa do stvaranja detaljnog plana samoubistva. Pri čemu se dele na aktivne i pasivne. Aktivne se odnose na razmišljanje o različitim načinima umiranja, a pasivne se vezuju za razmišljanje o tome da ne žele da žive ili zamišljanje …

Suicidne misli Read More »