POČETNA » CENOVNIK

CENOVNIK

USLUGA CENA
Pregled psihijatra 5.000 dinara
Pregled neurologa 5.000 dinara
Psihoterapijska seansa 5.000 dinara
Porodična psihoterapija 5.500 dinara
Psihološko savetovanje 4.500 dinara
Psihološka eksploracija(testiranje) 9.000 dinara
EEG snimanje 6.000 dinara
EEG snimanje nakon deprivacije 7.000 dinara
Testovi na droge – Panel od 6 parametara AMP/COC/OPI/MET/THC/MDMA 4.000 dinara
Psihološke radionice 2.000 dinara
Pregled dečijeg psihijatra 5.000 dinara
Pregled dečijeg neurologa 5.000 dinara
Logoped prvi pregled 3.000 dinara
Logopedski tretman 30 minuta 1.800 dinara
Logopedski tretman 45 minuta 2.000 dinara
Defektološki pregled i funkcionalna procena 3.500 dinara
Defektološki tretman – REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE, TEACH, ABBA, C-BOard, ARD, Play 2.500 dinara
Defektološki tretman – rana intervencija 60 minuta 3.500 dinara
ACADIA test 9.000 dinara
Rano otkrivanje razloga neuspeha u učenju 4.500 dinara
Testiranje predškolskog i školskog deteta sa razvojnim smetnjama (procena edukativnih potencijala) 4.500 dinara
Procena nivoa usvojenosti veština i znanja deteta ( čitanje , pisanje…) 4.500 dinara
Test na rano identifikovanje disleksije i disgrafije 4.500 dinara
Kućna poseta 9.000 dinara
delta generali psiho centar
dunav psiho centar
triglav psiho centar