Logo

Mi smo tim specijalističke ordinacije iz oblasti neuropsihijatrije sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa osobama sa psihološkim i neurološkim problemima.

+ 381 (0)69 12 98 136

psihocentarmm@gmail.com
Patrisa Lumumbe 26, 18000 Niš

Скорашњи чланци

Ponedeljak - Petak 15:00 - 20:00h

Subota 10-15h

+381 69 12 98 136

psihocentarmm@gmail.com

Patrisa Lumumbe 26

18000 Niš

Zapratite nas:

Deca i adolescenti

Lečenje dece i adolescenata

 

devojcica

 

Deca i adolescenti su posebno osetljiva grupa i mora im se posvetiti posebna pažnja u dijagnostikovanju i rešavanju problema i određenih vrsta poremećaja. Usluge koje pruža naš Psiho Centar su sledeće:

 • preventivne,
 • psihodijagnostičke,
 • psihoterapijske i
 • edukativne prirode.

Uloga našeg tima ogleda se u praćenju razvoja dece, prepoznavanju i identifikovanju eventualnih razvojnih odstupanja, čime se omogućava pravovremena dijagnostika i prikladna rana intervencija, u periodu kada ona daje najbolje efekte.

Edukativni aspekt našeg rada ogleda se u savetodavnom radu sa roditeljima kroz radionice i treninge za roditelje. Na taj način pružamo intenzivnu podršku roditeljima.

Defektologija

Defektolog oligofrenolog dijagnostikuje razvojne smetnje kod dece koja su prethodno pregledana od strane psihijatra i psihologa, a neretko dolaze i direktno kod defektologa.

 

logoped

 

Poremećaje koje leči defektolog su sledeći:

 • disharmoničan razvoj
 • autizam
 • poremećaj pažnje
 • ADHD i ostale razvojne smetnje

Defektološki tretmani koji se primenjuju su:

 • reedukacija psihomotorike
 • play terapija
 • teach metod
 • rad sa komunikatorom
 • art terapija
 • rana intervencija psihomotorike

Logoped

Defektolog logoped dijagnostikuje i otklanja sledeće poremećaje kod dece:

 • mucanje
 • dislalije (poremećaj u izgovoru reči)
 • disgrafija (otežana sposobnost pisanja)
 • dispraksija (teškoća u organizovanju i neuredan rukopis)
 • izgovaranje reči kod gluve dece

Psihijatrija

Psihijatijski pregled sprovodi lekar specijalista dečije psihijatrije. Psihijatrijski pregled služi za dijagnostikovanje, a zatim i lečenje sledećih vrsta poremećaja:

 • autizam
 • ADHD
 • poremećaj pažnje
 • poremećaj ponašanja
 • fobije
 • anksioznost
 • panični napad
 • depresija
 • psihoza
 • reaktivna stanja na stres
 • poremećaj ishrane
 • nedostatak samopouzdanja
 • traumatična iskustva
 • seksualno zlostavljanje
 • upotreba alkohola i tebleta

U našem Psiho Centru postoji i savetovalište za mlade kao i savetovanje osoba sa problemima polnog i rodnog identiteta.

Psihoterapija

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima, a ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba

Postoji više vrsta psihoterapije u zavisnosti od problema koji se rešava:

 • kognitivno- bihejvioralna
 • psihoanalitička
 • porodična

Sve terapije mogu se sprovoditi kao individualni ili grupni tretman.

Psihološko testiranje

Psihološko testiranje vrše psiholozi sa završenom specijalizacijom kliničkog psihologa.

 

decak

 

Na psihološkom testiranju obavlja se razgovor sa psihologom. Po obavljenom razgovoru pribegava se testiranju gde psiholog kroz primenu jednog ili više testova dolazi do kompletnije slike o pacijentu i njegovom stanju što će prezentovati psihijatru kroz psihološki izveštaj.

Psihološka dijagnostika za cilj ima da objektivno prikaže psihološko stanje deteta i da time omogući brže i preciznije postavljanje dijagnoze, a što dalje vodi bržem izlečenju.

EEG

Elektroencefalografija (EEG) je neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda za ispitivanje aktivnosti mozga. Izvodi je neurofiziolog, dečiji neurolog psihijatar sa subspecijalizacijom za EEG.

Metoda se temelji na registraciji električnih potencijala mozga koji se registriraju u formi talasa. Analizira se frekvencija talasa u jednoj sekundi, njihov oblik i amplituda. Svako odstupanje od normale ima svoje određeno dijagnostičko značenje.

EEG se primenjuje u sledećim slučajevima:

 • povreda glave
 • glavobolje
 • migrena
 • epilepsije

Metoda je potpuno je bezbolna, a primenjuje se svetlosna stimulacija očiju (tzv. fotostimulacija) u trajanju od po desetak sekundi, kao i duboko disanje u trajanju do 5 min. u jednom periodu snimanja, koje ukupno traje oko 20 min.

Dečija neurologija

Pregled obavlja specijalista dečije neurologije. Neurološki pregled dece se izvodi pažljivo i u formi igre. Sam pregled je usmeren na ispitivanje funkcije mozga, kičmene moždine i perifernih nerava, a posebna pažnja se obraća na ponašanja deteta, njegovu interakciju kao i intelektualno ponašanje.

U našem psihocentru pružamo i sledeće usluge:

 • savetovalište za mlade
 • savetovanje osoba sa problemima polnog i rodnog identiteta
 • praćenje razvojnih smetnji kod dece
 • profesionalna orijentacija
 • psihološka priprema za prvi razred osnovne škole
 • savetodavni rad sa roditeljima

Zakazivanje pregleda

Pregled možete zakazati lično, telefonskim putem pozivanjem telefona + 381 (0)69 12 98 136 (poziv, Viber, Whatsapp) ili elektronskim putem (formular ispod).

   

  Podelite sa prijateljima
  Tel: +381 69 12 98 136; +381 18 276 943
  Zakažite pregled