POČETNA » Lečenje bolesti zavisnosti Niš

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI NIŠ

Naša usluga lečenje bolesti zavisnosti Niš je osmišljena da vam pruži sveobuhvatnu negu i tretmane kako biste prevazišli svoju zavisnost i vratili se zdravom i ispunjenom životu. Naš tim stručnih psihijatara, terapeuta i medicinskog osoblja pristupa svakom pacijentu sa saosećanjem, razumevanjem i poštovanjem.

Psihijatrijska ordinacija PSIHO CENTAR MM bavi se lečenjem svih oblika bolesti zavisnosti:
lecene-bolesti-zavisnosti-nis-droga

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI OD DROGA NIŠ

Za početak lečenja potreban je inicijalni pristanak i želja za lečenjem.
Često je potrebno raditi na motivaciji za lečenjem, nije lako promeniti ponašanje. Zavisnost je često sekundarni simptom, neke druge psihičke bolesti( depresije, bipolarnog afektivnog poremećaja..) sl.
Urinskom detekcijom na brz i jednostavan način otkriva se o kojoj/kojim supstancama je reč: heroin i ostali opijati i opioidi (buprenorfin, metadon, trodon, kodein), kokain, amfetamini, MDMA, marihuana, benzodiazepini (tablete kao što su bensedin, ksalol, rivotril, lorazepam) i sl.

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI OD DROGA NIŠ

Za početak lečenja potreban je inicijalni pristanak i želja za lečenjem.
Često je potrebno raditi na motivaciji za lečenjem, nije lako promeniti ponašanje. Zavisnost je često sekundarni simptom, neke druge psihičke bolesti( depresije, bipolarnog afektivnog poremećaja..) sl.
Urinskom detekcijom na brz i jednostavan način otkriva se o kojoj/kojim supstancama je reč: heroin i ostali opijati i opioidi (buprenorfin, metadon, trodon, kodein), kokain, amfetamini, MDMA, marihuana, benzodiazepini (tablete kao što su bensedin, ksalol, rivotril, lorazepam) i sl.
lecene-bolesti-zavisnosti-nis-droga

Terapija se koncipira u odnosu na kliničku sliku pacijenta, postavljene dijagnoze i urađene dijagnostike. Terapija se uglavnom sastoji od lekova, psihoterapije i angažovanja saradnika iz pacijentovog okruženja (saradnika u lečenju).

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI OD ALKOHOLA NIŠ

Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti. Kod nas u Srbiji je alkohol veoma pristupačan, kulturološki prihvaćen, jeftin, dostupan na svakom koraku te je jasno zašto je borba protiv alkoholizma duga i teška, ali i moguća!

Lečenje zavisnosti od alkohola i odnosa unutar porodice kod zavisnika i kod saradnika može izazvati psihičke probleme koje treba sanirati.

lecene-bolesti-zavisnosti-nis-alkohol

JAVITE SE IMAMO NAJBOLJI TIM U GRADU! NAŠ TIM LEKARA ČINE STRUČNA LICA IZ OVE OBLASTI SPREMNI SU DA VAM POMOGNU!

lecene-bolesti-zavisnosti-nis-kocka

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI OD KOCKE NIŠ

Patološko kockanje se smatra najtežim oblikom nehemijske zavisnosti, najtežom bihejvioralnom, nehemijskom zavisnošću.

Posledice kockanja su zdravstvene, socijalne, finansijske, porodične, profesionalne. Veliki procenat kockara ima ozbiljne probleme sa alkoholom, drogama, depresijom…

Kockanje je povezano i sa većim zdravstvenim problemima kao što su srčani problemi i oboljenja jetre, može biti povezano i sa rizikom po život pojedinca. Broj pokušaja i izvršenja samoubistva kod kockara nije zanemarljiv.

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI OD KOCKE NIŠ

Patološko kockanje se smatra najtežim oblikom nehemijske zavisnosti, najtežom bihejvioralnom, nehemijskom zavisnošću.

Posledice kockanja su zdravstvene, socijalne, finansijske, porodične, profesionalne. Veliki procenat kockara ima ozbiljne probleme sa alkoholom, drogama, depresijom…

Kockanje je povezano i sa većim zdravstvenim problemima kao što su srčani problemi i oboljenja jetre, može biti povezano i sa rizikom po život pojedinca. Broj pokušaja i izvršenja samoubistva kod kockara nije zanemarljiv.

lecene-bolesti-zavisnosti-nis-kocka

Lečenje zavisnosti od kocke je veoma kompleksno, pošto kockanje na zavisnika ima isto dejstvo kao uzimanje psihoaktivne supstance.

Ozbiljni psihički i fizički problemi koje imaju zavisnici od kocke utiču na još osam do deset drugih lica koji su u neposrednom okruženju kockara.

REŠILI STE DA KRENETE NAPRED BEZ AKOHOLA, DROGA, TABLETA, KOCKE; KONTAKTIRAJTE NAS A NAŠ TIM STRUČNJAKA ĆE SE POTRUDITI DA SE U ŠTO KRAĆEM ROKU REŠITE PROBLEMA.