POČETNA » Grupna Psihoterapija Niš

GRUPNA PSIHOTERAPIJA NIŠ

Grupna psihoterapija Niš je oblik psihoterapije u kome u okviru iste seanse jedan ili dva terapeuta rade sa više klijenata (najčešće od 4 do 8 kllijanata).

Moće se primenjivati:

  • Uporedo sa individualnom
  • Obavljati nakon sprovedene individualne terapije kojom je postignuto stabilno stanje i ostvareni osnovni terapijski ciljevi
  • Samostalno, po obavljenoj individualnoj pripremi klijenta kod terapeuta koji vodi grupu.
grupna-psihoterapa-nis

Postoji široko indikaciono područje u kome je grupna psihoterapija Niš efikasna:

  • Psihički poremećaji: depresija, generalizovana anksioznost, socijalna anksioznost, panični poremećaj, opsesivno-kompulsivni poremećaj, poremećaji ishrane, ADHD, PTSD, zloupotreba supstanci.
  • Emocionalne smetnje i stresogene životne situacije: kontrola besa, hronični stres, hronični bol, dijetetski režim i kontrola težine, razvod, porodično nasilje, gubitak, tugovanje.

Grupe mogu biti zatvorene, kada se formiraju od odredjenog broja članova i sastav grupe se nadalje ne menja. Postoje i otvorene, kada se sastav grupe menja, odlaskom pojedinih članova (kod kojih su postignuti planirani rezultati) i dolaskam novih članova u grupu.

Grupna terapija se može odvijati po različitim psihoterapijskim modalitetima ( kognitivno-bihevioralna, psihodinamska, integrativna, transakciona, psihodramska psihoterapija…). Po principu psihoedukacije ( učenje o mentalnom zdravlju, poremećajima i načinima lečenja). Takodje i po interpersonalne grupne terapije (formiranje interpersonalnih veza i socijalnih interakcija, suportivni aspekt, razumevanje uticaja interpersonalnih odnosa na mentalno zdravlje).

Osnovni benefiti grupne psihoterapije Niš:

  • član grupe, podržan i ohrabren od strane drugih članova, spremniji je da postigne lične promene- terapijske ciljeve
  • uvidjajući da drugi ljudi prolaze kroz slične teškoće, doživljava se olakšanje i smanjuje osećaj usamljenosti
  • drugi članovi grupe koji uspešnije rešavaju slične probleme postaju uzori, napredak kod drugih budi nadu u lični uspeh, deli se osećaj uspeha i postignuća
  • vežbaju se nove adekvatnije veštine i ponašanja u atmosferi poverljivosti i sigurnom i bezbednom socijalnom okruženju terapijske grupe, čime se jača samopouzdanje
  • videvši različite perspektive razumemo svoje probleme i situaciju na realističniji način, postižemo bolji uvid u svoje stanje- samootkrivanje
  • terapeut vidi kako klijenti reaguju na druge ljude i kako se ponašaju u odredjenim socijalnim situacijama
  • smanjuju se troškovi tretmana

Vrhunski tim lekara specijalista psihijatrije i neurologije, psihologa, defektologa, logopeda i pedagoga, pomoći će vam u prevazilaženju svih vrsta psiholoških i neuroloških problema u PSIHO CENTRU MM.