POČETNA » psihoterapija » Page 3

psihoterapija

Sindrom hroničnog umora

Sindrom hroničnog umora (Chronic fatigue syndrome, tj. skraćeno CFS) predstavlja kompleksni poremećaj koji karakteriše intenzivni osećaj iscrpljenosti bez jasnog medicinskog razloga. Problem je prvi put uočen 1934. godine kada je zahvatio više medicinskih sestara i lekara u Okružnoj bolnici Los Anđelesa. Smatralo se da je u pitanju atipični oblik poliomijelitisa, a 3 decenije kasnije nazvan …

Sindrom hroničnog umora Read More »

Vaskularne demencije

Vaskularne demencije predstavljaju vrstu poremećaja centralnog nervnog sistema. Karakteriše ih niz simptoma koji dovode do postepenog i trajnog gubitka funkcije mozga. Bolest je prvi put opisana 1899. godine, ali su tek sredinom 20. veka utvrđeni njeni okidači. Hačinski i njegovi saradnici 1974. godine su je nazvali multinfarktna demencija, da bi 10 godina kasnije Lib uveo …

Vaskularne demencije Read More »

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti, naziva se i granični poremećaj ličnosti. Predstavlja trajni, duboko ukorenjeni i nefleksibilni obrazac ponašanja koji se značajno razlikuje od očekivanog socijalnog i kulturnog ponašanja u društvu. Koegzistenciju intenzivnih, divergentnih raspoloženja prepoznali su još starogrčki pesnik Homer i lekari Hipokrat i Aretej. Međutim, tek u 17. veku došlo je do većih proučavanja …

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti Read More »

organska depresija

Organska depresija

Organska depresija je široka i heterogena grupa depresivnih poremećaja. Nastaje kao rezultat morfoloških promena u mozgu uzrokovanih različitim patogenim faktorima. Sigurni smo da ne postoji osoba na svetu koja se u jednom trenutku svog života nije osetila tužno i bezvoljno. Obično je ovakvo raspoloženje kratkotrajno i predstavlja sasvim normalnu prirodu čoveka, baš kao i sreća. …

Organska depresija Read More »

involutivna-melanholija-psiho-centar-mm-nis-1

Involutivna melanholija

Involutivna melanholija predstavlja psihijatrijski poremećaj koji pogađa, uglavnom, starije generacije. Definiše se kao: “depresija postepenog početka tokom involucionih godina, tj. u periodu između 40. i 55. godine kod žena i 50. i 65. godine kod muškaraca. Odatle i njen naziv involutivna depresija. Mada u nekim slučajevima podrazumeva i depresiju koja se ponovo javlja kod osoba …

Involutivna melanholija Read More »

umkokravanje kod dece

Umokravanje kod dece

Umokravanje kod dece, tj. enureza predstavlja poremećaj u kontroli bešike koji se manifestuje nevoljnim mokrenjem. Iako se može dešavati u bilo koje doba dana, češća je noću, pa se naziva i enuresis nocturna (noćno mokrenje). Uspostavljanje kontrole mokrenja je razvojni proces. Obično deca između 2. i 3. godine života “ostavljaju” pelene i počinju da kontrolišu …

Umokravanje kod dece Read More »

neurastenija-psiho-centar-mm-nis-2

Neurastenija – Šta je i kako se ispoljava?

Neurastenija je funkcionalni poremećaj lakšeg stepena koji karkateriše slabost živaca. Odnosno, smanjenje celokupne telesne i duševne sposobnosti, a da ne postoji ikakav organski uzrok za to. Prvi su je zvanično opisali američki lekari Berd i Van-Dasen 1869. godine. Primećeno je da se najčešće javlja kod industrijskih radnika koji su došli iz ruralnih sredina, te je …

Neurastenija – Šta je i kako se ispoljava? Read More »

paranoidni-poremecaj-licnosti-psiho-centar-mm-nis-1

Paranoidni poremećaj ličnosti

Paranoidni poremećaj ličnosti predstavlja obrazac ponašanja, mišljenja i osećanja koje karakterišu paranoidne zablude, dugotrajna sumnjičavost i opšte nepoverenje u druge. Francuski psihijatar Valentin Magnan prvi je opisao problem objašnjavajući da je u pitanju “krhka ličnost” koja je preterano osetljiva, sumnjičava i preterano razmišlja o određenim stvarima. Njegovu teoriju razradio je Emil Kraepelin 1905. godine. Ovaj …

Paranoidni poremećaj ličnosti Read More »

aspergerov-sindrom-psiho-centar-mm-nis-1

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom nije bolest, već neurobiološki poremećaj iz autističkog spektra. U pitanju je kompleksni poremećaj koji karakteriše drugačije funkcionisanje u odnosu na druge osobe. Zbog toga se naziva i neuroatipičnošću. Problem je prvi opisao 1944. godine Hans Asperger, po kome je poremećaj dobio ime. Ovaj bečki pedijatar je primetio da četvorici dečaka normalnog psihofizičkog razvoja …

Aspergerov sindrom Read More »

temper-tantrum-psiho-centar-mm-nis-1

Temper tantrum

Temper tantrum predstavlja najčešći oblik problematičnog ponašanja kod male dece. U pitanju je izliv besa kao emocionalne i fizičke reakcije deteta na frustraciju. Obično se javlja između 2. i 5. godine života. U ovom uzrastu dete ne može tačno da kaže šta ga je uznemirilo, tako da ga preplavljuju razni osećaji koji vode u iracionalne …

Temper tantrum Read More »