POČETNA » logopedija

logopedija

Logopedsko testiranje i dijagnostika

Logopedsko testiranje i dijagnostika ima za cilj otkrivanje poremećaja govora, jezika i glasa. Njime se bavi zasebne naučna disciplina – logopedija, koja predstavlja interdisciplinarni skup medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke. Sam naziv ukazuje na oblast izučavanja. Naime, logopedija je ime dobila od grčkih reči “logos”, što znači reč i reči “paideia”, tj. odgoj. Logopedsko …

Logopedsko testiranje i dijagnostika Read More »

Mucanje

Mucanje (balbuties) predstavlja poremećaj govora koji onemogućava normalan tok komunikacije. Odnosno, u pitanju je poremećaj tečnosti, tempa i ritma govora izražen kroz ponavljanje delova reči i rečenica, produžavanje glasova, zastoje u govoru i neadekvatne pauze. Prekide u govoru, često, prati i žmirkanje, drhtanje usana i/ili vilice, facijalne grimase, pa i trzaji tela. Problem u govoru …

Mucanje Read More »

Roršahov test

Roršahov test je jedan najpoznatijih i najpreciznijih testova za dijagnostiku dubinskih slojeva ličnosti. Dobio je naziv po švajcarskom psihijatru Hermanu Roršahu. Ovaj test spada u grupu projektivnih testova. Pri čemu kroz kontinuiran i nesvestan psihološki proces ličnost otkriva svoje dinamičke i strukturalne osobine, te je odlično sredstvo za utvrđivanje psihičkog i emotivnog stanja pacijenta. Kako …

Roršahov test Read More »

Hipomanično raspoloženje

Hipomanično raspoloženje predstavlja poremećaj raspoloženja koji je po načinu ispoljavanja suprotan depresiji. Definiciju je postavio nemački neurolog i psihijatar Ernst Mendel u kojoj je naveo da je u pitanju blaga manija, pa odatle i naziv. Naime, ime dolazi od starogrčke reči “mania” što znači “mahnitost” ili “uzvišeno, besno stanje” i prefiksa “hipo”, tj. “ispod” tako …

Hipomanično raspoloženje Read More »

Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma

Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma su ključni za vođenje kvalitetnog života, kao i za uključivanje u obrazovni proces. Autizam je neuropsihološki i razvojni poremećaj čiji tačan uzrok nije poznat. Zbog toga se posmatra kao kompleksni poremećaj koji je izazvan genetikom, nasleđem i faktorima okruženja. Poremaćaji iz spektra autizma se javljaju veoma …

Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma Read More »

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti, naziva se i granični poremećaj ličnosti. Predstavlja trajni, duboko ukorenjeni i nefleksibilni obrazac ponašanja koji se značajno razlikuje od očekivanog socijalnog i kulturnog ponašanja u društvu. Koegzistenciju intenzivnih, divergentnih raspoloženja prepoznali su još starogrčki pesnik Homer i lekari Hipokrat i Aretej. Međutim, tek u 17. veku došlo je do većih proučavanja …

Emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti Read More »

involutivna-melanholija-psiho-centar-mm-nis-1

Involutivna melanholija

Involutivna melanholija predstavlja psihijatrijski poremećaj koji pogađa, uglavnom, starije generacije. Definiše se kao: “depresija postepenog početka tokom involucionih godina, tj. u periodu između 40. i 55. godine kod žena i 50. i 65. godine kod muškaraca. Odatle i njen naziv involutivna depresija. Mada u nekim slučajevima podrazumeva i depresiju koja se ponovo javlja kod osoba …

Involutivna melanholija Read More »

aspergerov-sindrom-psiho-centar-mm-nis-1

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom nije bolest, već neurobiološki poremećaj iz autističkog spektra. U pitanju je kompleksni poremećaj koji karakteriše drugačije funkcionisanje u odnosu na druge osobe. Zbog toga se naziva i neuroatipičnošću. Problem je prvi opisao 1944. godine Hans Asperger, po kome je poremećaj dobio ime. Ovaj bečki pedijatar je primetio da četvorici dečaka normalnog psihofizičkog razvoja …

Aspergerov sindrom Read More »

Razvojna disfazija

Mnogi roditelji se pitaju da li je još uvek rano javiti se logopedu ukoliko njihovo dete na uzrastu od 2 godine još uvek nije progovorilo. Često se u praksi dešava da takve roditelje stručnjaci kojima se prvo obrate savetuju da sačekaju da dete napuni tri ili četiri godine! Na taj način se propušta period razvoja …

Razvojna disfazija Read More »

ACADIA test razvoja sposobnosti

ACADIA test razvoja sposobnosti se koristi za procenu sposobnosti neophodnih za usvajanje školskih znanja i veština. Uspeh u školi u velikoj meri zavisi, pre svega, od karakternih osobina, inteligencije, motivacije, nivoa razvijenosti bazičnih i viših kognitivnih funkcija. Takođe, zavisi i od porodičnih odnosa, pa i od okružanja. Nažalost, mnoga deca zalaganje u nastavi olako shvataju, …

ACADIA test razvoja sposobnosti Read More »