POČETNA » ACADIA test razvoja sposobnosti

ACADIA test razvoja sposobnosti

ACADIA test razvoja sposobnosti se koristi za procenu sposobnosti neophodnih za usvajanje školskih znanja i veština.

Uspeh u školi u velikoj meri zavisi, pre svega, od karakternih osobina, inteligencije, motivacije, nivoa razvijenosti bazičnih i viših kognitivnih funkcija. Takođe, zavisi i od porodičnih odnosa, pa i od okružanja. Nažalost, mnoga deca zalaganje u nastavi olako shvataju, nesvesna da je upravo ono ključno za dalje profesionalno usmeravanje.

Škola nam omogućava ne samo da steknemo osnovno znanje, već i da otkrijemo u čemu smo najbolji i šta bismo voleli da radimo. Ona nam otvara interesovanje za nove oblasti. Zapravo, stečeno znanje i ocene u školi predstavljaju selekcioni kriterijum za prelazak na viši nivo obrazovanja, čineći neke izbore više ili manje verovatnim. Osim toga, teškoće u učenju koje se ispoljavaju već u ranom osnovnoškolskom uzrastu obično imaju tendenciju da se nastave i kasnije, tokom čitavog školovanja, što često dovodi do napuštanja škole, ali i do pojave raznih emocionalnih i bihejvioralnih poremećaja.

Da bi se na vreme otkrile kočnice u usvajanju gradiva razvijen je ACADIA test razvoja sposobnosti.

Šta je ACADIA test razvoja sposobnosti?

ACADIA test je nastao 1972. godine na istoimenom univerzitetu u Kanadi. Stvorili su ga Atkinson, Johnston i Lindsaz u cilju otkrivanja razloga neuspeha u učenju kod školske dece. Naime, on je služio kao sredstvo pedagozima i defektolozima za otkrivanje dece koja će imati problema u usvajanju pojedinog gradiva. Ujedno, omogućavao je procenu uzroka problema kod dece sa već registrovanim poteškoćama u učenju kako bi se sproveo pravovremeni tretman.

Danas, ACADIA test razvoja sposobnosti čini polazni instrument za procenu kratkoročnog pamćenja, perceptivnih, vizuokonstruktivnih, konceptualnih i govorno-jezičkih sposobnosti.

Kada se primenjuje ACADIA test razvoja sposobnosti?

ACADIA testom se testiraju deca uzrasta od 5 godina i 9 meseci do 12 godina i 3 meseca, pri čemu su ona podeljena u 13 grupa.

Obično se primenjuje u drugom polugodištu kada su deca već stekla određene veštine čitanja i pisanja. Mada se može koristiti i za procenu dece koja još nisu spremna za školu, iako su napunila 6 godina.

ACADIA nije brzinski test, već je potrebno izdvojiti dva i po do tri sata.

ACADIA test razvoja sposobnosti obuhvata 13 subtestova

 • Slušna diskriminacija utvrđuje sposobnost slušne percepcije. Ispitivač čita parove reči koje zvuče isto, kao na primer ker – kep, maj – taj. Zadatak deteta je da prepozna da li su one identične ili različite.
 • Vidno motorna koordinacija i mogućnost sleda proverava koordinaciju oka i ruke, te se od deteta traži da prati olovkom određeni put ili dovrši oblike.
 • Vidnom diskriminacijom se određuje percepcija manjih detalja u crtežima. Dete treba da izabere 4 slična oblika ili slične reči koje odgovaraju predlošku.
 • Crtanjem geometrijskih oblika utvrđuje se vidna percepcija, kao i kontrola finih mišićnih grupa.
 • Vidno pamćenje testira kratkoročnu memoriju. Dete ima zadatak da nacrta ili odabere sliku koja odgovara onoj koju je videlo na prikaznom kartonu.žSlušno-vidna asocijacija određuje sposobnost povezivanja slike i štampanih reči ili slova. Ovaj subtest se vrši najpre izborom slike kao odgovor na tekst, koji mu kazan rečima. Zatim dete treba da zaokruži reči u tekstu koje čuje, a koje su mu pismeno predložene.
 • Sled i šifriranje je značajno za logičko zaključivanje. Vrši se tako da mališan mora da označiti koji je element od 3 ponuđena sledeći u nizu.
 • Slušno pamćenje zahteva od deteta ponavljanje reči ili brojeva koje je čulo.
 • Veština stvaranja pojmova podrazumeva poznavanje odnosa i klasifikacije stvari, kao i apstraktno rasuđivanje.
 • Usvojeno jezičko blago testira poznavanje reči i značenja rečenica.
 • Automatsko jezičko blago je važno za gramatiku i izgovor. Od deteta se traži da izabere reč koja je adekvatna za kompletiranje rečenice.
 • Vidna asocijaca utvrđuje percepciju slova ili reči.
 • Crtanjem dete treba da prikaže ono što je čulo, poštujući upustva, brzinu, veličinu…

Psihijatrijska ordinacija Niš, MM u svom timu ima iskusne pedagoge i defektologe koji će vam pomoći da na vreme otkrijete probleme u učenje kod svojih mališana.

Ukoliko niste u mogućnosti lično da dođete organizujemo i kućne posete, kao i konsultacije putem Skype-a i Vibera.

📱 +381 (0) 69 12-98-136 (Mob./Viber/WhatsApp)

☎️ +381 (0) 18 276-943

📧 psihocentarmm@gmail.com

📍 Patrisa Lumumbe 26, 18000 Niš

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku