POČETNA » Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma

Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma

Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma su ključni za vođenje kvalitetnog života, kao i za uključivanje u obrazovni proces.

Autizam je neuropsihološki i razvojni poremećaj čiji tačan uzrok nije poznat. Zbog toga se posmatra kao kompleksni poremećaj koji je izazvan genetikom, nasleđem i faktorima okruženja.

Poremaćaji iz spektra autizma se javljaju veoma rano, obično do 3. godine i traju čitavog života. Nažalost, lek za njih ne postoji, ali uz određene tretmane mogu da se postignu jako dobri rezultati.

S bzirom da se autizam manifestuje nemogućnošću razvoja jezika i ostalih oblika društvene komunikacije, pored medicinske terapije koja ima za cilj uklanjanje bioloških činilaca koji ometaju razvoj deteta, sprovodi se niz tretmana usmerenih na kognitivni i socijalni razvoj.

Važnu ulogu ima i rana intervencija. Ona podrazumeva, pre svega, registrovanje simptoma nepravilnog razvoja od strane roditelja, a zatim postavljanje pravovremene dijagnoze. Jedino na taj način povećava se sposobnost deteta za razvoj i učenje novih veština.

Šta obuhvataju rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma otkriva vam u ovom blogu psijatrijska ordinacija Niš, Psiho centar MM.

Bihevioralni pristup u terapiji autizma

ABA terapija (Applied Behavior Analysis), kako je još poznat bihevioralni pristup, predstavlja osnovu kada je u pitanju rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma.

Ova analiza se najvećim delom zasniva na kliničkoj praksi Ivara Lovaasa. Naime, američki psiholog je primetio da psihoanalitički pristup, koji se do tada primenjivao kao tretman u autizmu ne daje dobre rezultate. Odnosno, uvideo je da njegovi pacijenti nemaju samo poteškoće u komunikaciji. Oni pored toga pokazuju sklonost ka autostimulativnom ponašanju, pa i samopovređivanju. Zato je razvio tehniku koja je usmerena na razvoj sposobnosti komunikacije i veština samoposluživanja, kao i na redukciju samopovređivanja.

ABA terapija polazi od veština, tj. ponašanja koje dete ima i posmatra da li ih koristi funkcionalno. Istovremeno, otklanja ona koja sputavaju mališana da usvaja nove veštine. Na taj način dete uspešno može da razvije osnovne veštine gledanja, slušanja i imitiranja, ali i znatno kompleksnije, kao što su čitanje, konverzacija i razumevanje tuđe perspektive.

Rana intervencija i tretmani kod dece iz spektra autizma koji su razvojno orijentisani

Razvojni tretmani uče mališana kako da funkcioniše u društvenom okruženju i sarađuje sa vršnjacima. Osim defektologa i psihologa i roditelji su uključeni u ove programe kao važni koterapeuti, koji prate i podstiču ponašanje svog deteta.

Najpoznatiji razvojni program jeste Floortime koji je fokusiran razvoj zajedničke pažnje, emocionalni razvoj, razvoj logičkog mišljenja i podsticanje dvosmerne neverbalne i verbalne komunikacije. Izvodi se kroz igru na podu pa odatle i njegov naziv.

U takvoj igri, defektolog i psiholog ili roditelj sledi vođstvo deteta. Pri čemu se želje mališana ne ispunjavaju nužno, već odrasla osoba ima zadatak da, kroz posmatranje i imitiranje deteta, dopunjava i nadograđuje njegovu aktivnost kako bi se proširila interakcija i socio-emocionalna veza između njih. Time se stvaraju uslovi za napredovanje viših nivoa socijalnih, emocionalnih i intelektualnih sposobnosti.

Ostali tretmani kod dece iz spektra autizma

Kod većine dece sa autizmom primetno je kašnjenje u komunikaciji, te je neophodno u tretmane uključiti i logopeda.

Zahvaljujući govorno jezičkoj terapiji ublažava se ne samo kašnjenje u govoru, već i teškoće sa opismenjavanjem. Ujedno, podstiču komunikacijskih veštine.

Psiho centar MM ima tim vrhunskih neuropsihijatara, psihijatara, psihologa, pedagoga i defektologa sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom iz spektra autizma. Uz kontinuiranu, individualnu terapiju ovde se izvodi i elektroencefalografija koja pomaže pri dijagnostifikovanju i daljem praćenju autizma.

📱 +381 (0) 69 12-98-136 (Mob./Viber/WhatsApp)

☎️ +381 (0) 18 276-943

📧 psihocentarmm@gmail.com

📍 Patrisa Lumumbe 26, 18000 Niš

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku