Šta predstavlja video EEG telemetrija?

Video EEG telemetrija predstavlja poseban, visoko specijalizovan postupak kojim se vrši kontinuirano višednevno EEG snimanje uz video monitoring. Na taj način se putem elektroencefalografije registruje električna aktivnost mozga, dok kamera u sobi snima svaki trenutak, kako tokom napada, tako i pre i posle njega, uključujući i zvuke i glasove koje pacijent ispušta za vreme krize …

Šta predstavlja video EEG telemetrija? Read More »