POČETNA » PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DECU

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DECU

psiholoska-radionica-1

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DECU

koordinator/glavni terapeut dr Margo Božinović Stanojević, 

dečiji i adolescentni psihijatar

koterapeut Bojana Branković 

dipl. psiholog

broj radionica 10
trajanje jedne radionice 90 minuta
broj dece u grupi 8

 

Psihološke radionice predstavljaju projekat osmišljen sa ciljem da se deci pruži prilika da, sa stručnim licima, a ipak u društvu svojih vršnjaka, govore o svojim osećanjima i potrebama. Radionice su interaktivne, na svojstven način predstavljaju grupnu psihoterapiju, a deci će biti omogućena i psihoedukacija kako bi se stečeno znanje kasnije efikasno moglo koristiti kroz život.

 

Plan rada:

Radionica 1:

upoznavanje: predstavljanje , razgovor o trenutnim poteškoćama i problemima; upoznavanje sa emocijama, učenje prepoznavanja, kontrole i verbalizacije osećanja, usvajanje koncepta emocionalne pismenosti.

Radionica 2:

razgovor na temu stresa: šta je stres, kako ga prepoznati, prevladati i prevenirati; usvajanje određenih tehnika i znanja o adekvatnom i efikasnom prevladavanju stresnih situacija.

Radionica 3:

škola i radne navike: fokus na probleme sa koncentracijom u učenju, fokusiranjem pažnje i prenošenjem naučenog materijala iz dugotrajne memorije u radnu, kako bi se dostigli školski ciljevi; rad na upamćivanju materijala i na eventualnim ometajućim faktorima ukoliko postoje, kao i na razvijanju unutrašnje motivacije za postizanjem uspeha.

Radionica 4:

prijateljstvo i emocionalna bliskost: razgovor na temu emocija u relacijama sa drugim ljudima, čiji je cilj emocionalno sazrevanje i učenje o zdravim odnosima, razmatranje koncepata učtivosti, pristojnosti i poštovanja drugih; usvajanje komunikacijskih veština, predstavljanje asertivnosti.

Radionica 5:

lični problemi i tegobe: usmeravanje na upotrebu naučenog u smislu prepoznavanja i verbalizacije postojećih ličnih, porodičnih, školskih, partnerskih, prijateljskih ili drugih tegoba, njihovo prerađivanje i sticanje veština za prihvatanje ili promenu; razgovor o anksioznosti i depresiji.

Radionica 6:

mentalna higijena i zdrav životni stil: upotreba projektivnih tehnika u cilju otkrivanja latentnih konfliktnih zona, zatim psihoterapijski rad na ispoljenim problemima; usvajanje znanja o zdravim životnim izborima i važnosti mentalne higijene.

Radionica 7:

slobodne teme: deci se daje sloboda da sama biraju o čemu će pričati, uz pravilo da teme moraju biti u skladu sa idejom projekta; koncept zdravog samopouzdanja.

Radionica 8:

adolescencija i rizici odrastanja: rad na sticanju uvida u sopstveni identitet, rad na prepoznavanju oscilacija u raspoloženju i ponašanju, kontroli impulsa i emotivnom sazrevanju.

Radionica 9:

empatija: rad na unapređenju socijalnih veština iz ugla razvoja empatije; razgovor o stigmatizaciji dece koja su drugačija, sticanje znanja i svesti o tome šta su predrasude i stereotipi.

Radionica 10:

prava i obaveze: usvajanje navedenih koncepata, razgovor na temu donošenja budućih odluka, učenje o odgovornosti, očekivanjima, nadi, ambicijama i savladavanju eventualnih poteškoća na putu ostvarenja ciljeva; evaluacija dosadašnjeg rada.

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku