POČETNA » Generacije X, Y, Z

Generacije X, Y, Z

generacije-x-y-z

Svaka generacija ima svoje osobine i stereotipe po kojima se ponaša.

Generacije X, Y i Z, kao i milenijalci nisu ovako podeljeni bez ikakvog razloga. Naučnici kažu da svaku od ovih generacija karakteriše niz istih osobina. Evo kojoj generaciji vi pripadate.

Bilo da ste iz generacije X, one koju nazivaju “baby booomers” ili ste milenijalac ponašate se po nekim već utvrđenim stereotipima. Vi ih najčešće ne primećujete jer spadaju u dnevnu rutinu, ali psiholozi i te kako povezuju ovakve stvari u određene grupe.

U ovu generaciju spadaju ljudi koji su rođeni posle Velikog rata i svi oni rođeni do sredine ’40-tih prošlog veka.

Karakteriše ih poslušnost i prihvatanje autoriteta bez pogovora. Samouskraćivanje prava glasa je posledica ratne discipline. Ukoliko bi se neko od njih i pobunio to bi se smatralo aferom.

Interesantno je da su oni i pod tim strogim vaspitanjem uspevali da dođu do svojih građanskih prava

Generacija X

Početna godina rođenja ove generacije varira u odnosu na istraživanja, a negde seže i do 1980. godine pa na ovamo.

Ovu generaciju prekida ona “baby boomers”, ali može se reći da se X generacija nastavlja i posle toga.

Naime, ono što grupiše ove ljude je snažna radna etika koju fantastično uspevaju da izbalansiraju sa ličnim potrebama.

Povezuju ih i za muzičke pravce pank, grandž, tehno i slično.

Važno je napomenuti da je digitalna tehnologija u njihovo vreme bila nepostojeća.

“Baby boomers”

U ovu generaciju spadaju svi oni rođeni posle Drugog Svetskog  rata, kada je došlo do naglog porasta nataliteta. Seže sve do 1960.

Mnogi stručnjaci smatraju da su ljudi nesvesno smatrali da treba da nadoknade narod izgubljen tokom rata.

Karakteriše ih poverenje, pa čak i u sutoritete, ali i potreba za nezavisnošću i delovanjem u okviru toga.

Y generacija

Stručnjaci se takođe spore oko toga kada su rođeni prvi pripadnici ove generacije. Neki smatraju da je to 1980. godina, a drugi to pripisuju početku ’90-tih.

Oni se ponašaju vrlo autoritativno i dolaze u mnoge sukobe zbog svojih uverenja. Imaju problem sa nadležnima i uvek teže nečemu boljem. Ipak, ukoliko ne uspeju da proguraju svoje ciljeve, oni se posramljeno povinuju.

Treba napomenuti da su vredni i da su spremni da umru za svoje ideale.

Ova generacija se tek na sredini svog života susreće sa digitalizacijom i pokušavaju da se uklope, aiko ne veruju mnogo u tehnologiju.

Z generacija

Stručnjaci kažu da u ovu generaciju spadaju ljudi rođeni posle 1997. pa na dalje.

Ova generacija je rođena u vreme digitalne ekspanzije i oni ne znaju kako je to živeti bez mobilnih telefona i društvenih mreža. Zbog toga umesto socijalne korelacije “licem u lice”, oni se udružuju u grupe potem interneta i mreža na njemu.

Samouvereni su i skoni izazivanju promena, odnosno revolucionarni. Ne trpe autoritet i potpuno se zalažu za očuvanje integriteta.

Spemni su uvek za političko reagovanje i ne dozvoljavaju socijalna ugrožavanja, odnosno ne ostaju u tišini.

Milenijalci

Trebalo bi da ovaj termin obuhvata ljude rođene u novom milenijumu, ali neki stručnjaci smatraju da njima pripada deo generacije Y kao i deo generacije Z.

Oni su toliko umešni u korišćenju digitalnih tehnologija da se može reći da su pravi stručnjaci. Koriste duštvana mreže radi komunikacije, ali i za poslovne poduhvate.

Veoma su introvertni i teško se zbližavaju, samim tim teže ulaze i u brakove, pa ih optužuju za pad nataliteta.

Oni ne koriste pivo, ne voze motocikle i nemaju nikakvu potrebu da se izdvajaju iz mase. Preko društvenih mreža se uključuju u masu i sposobni su da pokrenu nove pokrete.

Takođe, milenijalci nemju isto gledište za pojam doma, kao ostale generacije. Njima je dom ceo svet, jer korišćenjem digitalnih tehnologija mogu da stignu sa jednog kraja na drugi putem običnog klika.

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku