POČETNA » Disharmoničan razvoj deteta

Disharmoničan razvoj deteta

Disharmoničan razvoj odnosno dijagnoza F83 predstavalja zaostajenje ili odskakanje u razvoju određenih oblasti deteta kao što je psihomotorika, govor, emocije, inteligencija, dok su ostale oblasti tipične ili prilbližne za uzrast deteta. Takodje možemo jasnije definisati da je disharmoničan razvoj u stvari kašnjenje u motornom razvoju i senzornom povezivanju, dok su ostale funkcije tipične za uzrast deteta.

Logično je da prvo roditelji uoče neku nepravilnost u ranom psihičkom razvoju deteta poredeći sopstveno dete sa drugom svojom ili tuđom decom, ili na osnovu opštih znanje koje imaju o razvojnim fazama. Na primer, primećuju da njihova beba ne sedi u periodu kada se to očekuje, ili kasnije progovara u odnosu na druge, ili teško uspostavlja kontakt sa okolinom…

Šta se podrazumeva pod disharmoničnim razvojem?

Pod dijagnozom F83 mogu se pronaći različiti govorni poremećaju, ADHD, ADD, disgrafija, disfazija, disleksija, razvojna dislalija, razvojna dispraksija, intelektualna inhibicija, selektivni mutizam, razvojne disgnozije.

To znači da se pod ovom dijagnozom mogu voditi različiti poremećaji koji su posledica smetnji u razvoju psihomotorike, govornog područja, saznajne oblasti, emocija ili intelekta.

Dete sa usporenim razvojem razvija se sporije od očekivanog i zbog toga kasni u odnosu na decu svog uzrasta.

Postoji mogućnost da deca usporenog razvoja “nadoknade” zaostajanje u razvoju i sustignu decu svog uzrasta, ali je za to neophodno da se razvoj odvija bržim tempom od normalnog za dati period.

Kada se susretnete sa dijagnozom F83, pored stučnog vođenja i praćenja razvoja deteta važno je stvoriti i stimulativnu sredinu kod kuće, jer ste vi ti koji su sa detetom svaki dan. Važno je da se sa detetom komunicira, da se opisuju radnje i zbivanja oko njega, da se dopusti da dete slobodno istražuje svet oko sebe, kao i da se podstiče detetova samostalnost.

Sa donošenjem dijagnoze i konačnog zaključka ne treba žuriti, već sagledati podatke o razvoju deteta koje daju roditelji (takozvani dijagnostički intervju), opservirati ga i proceniti adekvatnim testovima i skalama razvoja. Time se određuje i zrelost (emocionalna, intelektualna i socijalna), tj. stepen integrisanosti malog člana porodice u odnosu na razvojne hronološke kriterijume.

U praksi se pokazalo da kada se roditelji suoče sa ovakvom „dijagnozom“, vrlo često pomišljaju da je njihovo dete autistično. Autizam spada u posebnu dijagnostičku kategoriju prema Međunarodnoj klasifikaciji mentalnih poremećaja, u grupu tzv. pervazivnih poremećaja („sveprožimajućih“ poremećaja) što znači da se radi o opštem neskladu razvoja koji zahvata sve oblasti ličnosti deteta, što je od bitnog značaja u distinkciji ovih kategorija.

Svaki problem je rešiv, zato nemojte da čekate da vam naruši kvalitet života i zdravlje, Vama i Vaše dece, već na vreme potražite pomoć u Psiho centru MM.

Ukoliko niste u mogućnosti lično da dođete, možemo da organizujemo kućne posete psihijatra / psihoterapeuta, kao i savetovanja putem vibera ili skype-a.

📱 +381 (0) 69 12-98-136 (Mob./Viber/WhatsApp)

☎️ +381 (0) 18 276-943

📧 psihocentarmm@gmail.com

📍 Patrisa Lumumbe 26, 18000 Niš

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku