POČETNA » KAKO DEČIJI PSIHIJATAR MOŽE DA VAM POMOGNE?

KAKO DEČIJI PSIHIJATAR MOŽE DA VAM POMOGNE?

Kada se suočavamo sa pitanjima vezanim za razvoj dece sa posebnim potrebama, posebno je važno da se primeni celovit i personalizovan pristup. U ovom kontekstu, dečiji psihijatar igra ključnu ulogu u proceni psihomotornog razvoja deteta, uzimajući u obzir uzrast i eventualna odstupanja u razvojnim funkcijama.

Opservacija i psihijatrijski pregled od strane dečijeg psihijatra predstavljaju temelj za procenu da li detetov psihomotorni razvoj odgovara njegovom uzrastu. Ovaj proces obuhvata analizu različitih aspekata detetovog razvoja, uključujući i potencijalna odstupanja u odnosu na očekivane norme.

U mnogim situacijama, dečji psihijatar može koristiti i posebne kliničke testove i upitnike kako bi detaljnije istražio prisustvo neurorazvojnih poremećaja. Ukoliko se ukaže potreba, dete se može uputiti na dodatne procene i evaluacije kako bi se pružila adekvatna podrška.

U tom smislu, saradnja sa drugim stručnjacima postaje ključna. Dečiji psiholog može pružiti dublju analizu razvojnog nivoa i emocionalnog stanja deteta. Defektolog će se usmeriti na procenu kapaciteta deteta za usvajanje školskih veština i otkrivanje specifičnih poremećaja u tom domenu. Logoped će se baviti detaljnom procenom razvoja govora i jezičkih veština.

Kroz ovu multidisciplinarnu saradnju, dečiji psihijatar ima sposobnost da postavi dijagnozu različitih neurorazvojnih poremećaja kod dece. Ovo može obuhvatiti:

 • poremećaje iz spektra autizma
 • poremećaje pažnje i hiperaktivnosti
 • razvojnu disharmoniju
 • poremećaje intelektualnog razvoja
 • poremećaje govora
 • poremećaje motornog razvoja
 • poremećaje učenja školskih veština poput disleksije, disgrafije i diskalkulije.

Takođe, dečiji psihijatar može identifikovati specifične neuropsihijatrijske poremećaje tokom psihomotornog razvoja kao što su:

 • zacenjivanje
 • tikovi
 • motorne stereotipije
 • temper tantrum
 • mucanje
 • mesečarenje
 • noćno mokrenje
 • enkopreza

U suštini, uloga dečijeg psihijatra je ključna u pružanju podrške deci sa specifičnim potrebama. Kroz sveobuhvatan pristup proceni i saradnji sa različitim stručnjacima, omogućava se bolje razumevanje detetovog razvoja i pružanje odgovarajuće terapije i podrške, što je esencijalno za njihov dalji napredak.

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku