POČETNA » Defektološki tretmani

Defektološki tretmani

Defektologija: Stručnost u pomoći osobama sa smetnjama

Defektologija (lat. Defectus – nedostatak) – nauka koja proučava obrasce i karakteristike razvoja dece sa fizičkim i mentalnim smetnjama i njihovo obrazovanje. Defektolog je specijalista koji radi sa takvom decom. Svrha rada je što veći razvoj i prilagođavanje u društvenoj, obrazovnoj i profesionalnoj sferi prema postojećim karakteristikama.

Ako ste ikada postavili pitanje “Ko je defektolog?”, verovatno ste čuli da se defektolozi bave poremećajima kod dece i odraslih. Iako je to opšti opis posla defektologa, šta tačno to znači?

Postoji više vrsta defektologa, svaki specijalizovan za pomoć određenoj grupi ljudi. Na primer, tiflolozi su defektolozi koji pomažu osobama sa oštećenim čulom vida, surdolozi pomažu onima sa oštećenim čulom sluha, dok somatopedije pomažu osobama sa usporenim ili neadekvatnim razvojem motorike. Postoje i defektolozi koji se bave poremećajima u govoru, jeziku i komunikaciji (logopedi), kao i oni koji rade sa osobama sa poremećajima u ponašanju (specijalni pedagozi) i sa osobama sa mentalnim poremećajima (oligofrenolozi). Defektolozi su dizajnirani da se dopunjuju u svom radu i zajednički pomažu osobama sa potrebama.

Iako su mnogi ljudi uvereni da defektolozi rade samo sa onima sa psihofizičkim poremećajima, istina je da defektolozi pomažu i osobama iz tipične populacije koje imaju problema sa grafomotorikom, pažnjom i koncentracijom. Ako primetite da vaše dete kasni u bilo kom razvoju, bilo da je u pitanju motorika, govor ili socio-emocionalni razvoj, defektolog može biti od velike pomoći. Zato ne oklevajte da se javite stručnjaku i pomognete svojoj porodici u potrebama.

Nakon što ste primili dijagnozu ili sumnjate u dijagnozu, kao roditelj često ćete pročitati o DEFECTOLOGICAL TREATMENT u odeljku terapija.

Danas živimo u vremenu u kojem se veliki naglasak stavlja na rad defektologa, ali zaista da li znamo šta on znači i čemu teži?

Cilj je uvek jednostavan – da se postigne najveći mogući potencijal deteta. Da se osnaže svaka pojedinačna sposobnost i domen razvoja na maksimum.

Prvo se identifikuju ključne oblasti koje su neophodne za uključivanje u tretman. Rano otkrivanje problema znači raniji tretman i značajno bolji rezultati.

Kako izgleda tretman? Početna tačka svakog tretmana je pristup koji defektolog ima prema detetu. Komunikacija, bliskost i poverenje koje se uspostavlja sa detetom su ključni faktori uspešnosti tretmana.

Uloga defektologa u razvoju deteta

Defektološki tretmani su individualizirani i prilagođeni potrebama i sposobnostima deteta, uključujući i njegovo okruženje i materijale. Defektolozi koriste različite metode za unapređivanje funkcija kao što su vizuelne, auditivne, taktilne, motoričke, intelektualne i druge.

Ciljevi tretmana uključuju jačanje poželjnog ponašanja i suzbijanje nepoželjnog. Defektolog bi po proceni trebao izraditi individualni plan podrške sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima tretmana.

Saradnja defektologa i roditelja/staratelja je ključna za dugotrajne rezultate tretmana. Ovaj “magični trougao” (dete, roditelj, defektolog) zajedno radi na dostizanju najboljih rezultata, kroz svakodnevne aktivnosti i primenu onoga što se radi sa defektologom.

Svaki problem je rešiv, zato nemojte da čekate da vam naruši kvalitet života i zdravlje, Vama i Vaše dece, već na vreme potražite pomoć u Psiho centru MM.

Ukoliko niste u mogućnosti lično da dođete, možemo da organizujemo kućne posete psihijatra / psihoterapeuta, kao i savetovanja putem vibera ili skype-a.

Pogledajte prethodne objave:

Pošaljite nam poruku