POČETNA » Vesna Antić

Vesna Antić

Dipl. defektolog, surdopedagog, master logoped

Obrazovanje

 • Pedagoška akademija “Dušan Truvunac” u Aleksincu
 • Defektološki fakultet u Beogradu, smer surdopedagogije.
 • Master studije logopedije u Beogradu
 • Praćenje najnovijih saznanja iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije učešćem na seminarima i savladavanjem programa:
  • Škola znakovnog jezika
  • Podsticanje senzorne integracije kod dece
  • Osnove reedukacije psihomotorike
  • Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija
  • Tretman dislalija
  • Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan
  • Savremeni metodički pristup u realizaciji vežbi i praktične nastave
  • Montesori program
  • NTC sistem učenja

Radno iskustvo

 • Zaposlena u Specijalnoj školi “Bubanj” u Nišu od 1996. godine, gde se nalazi na mestu nastavnika individualnih vezbi
 • U psihijatrijskoj ordinaciji Psiho centar MM na dopunskom radu od 2021. godine

Oblast rada

 • Savetovanje, procena, rehabilitacija slušanja i govora, korekcija glasa, rad na poboljšanju pažnje i koncentracije.