POČETNA » Dragana Ilić

Dragana Ilić

Dipl. defektolog, master logoped

Obrazovanje

 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija u Beogradu
 • Master akademske studije
 • Praćenje najnovijih saznanja iz oblasti logopedije učešćem na seminarima

Radno iskustvo

 • Pripravnički staž na Zavodu za govornu patologiju i psihofiziološke poremećaje Cvetko Brajović
 • Logoped u predškolskim ustanovama
 • Privatnom praksom se bavi od 2017. i radi sa decom i odraslima koji imaju govorno-jezičke poremećaje.
 • Zapošljena u psihijatrijskoj ordinaciji Psiho centar MM, na poslovima logopeda u timu za razvojno praćenje dece.

Oblast rada

Savetovanje i logopedski rad kod:

 • Dece sa kašnjenjem i usporenim razvojem govora i jezika ( razvojna disfazija )
 • Dece i odraslih sa nepravilnim izgovorom glasova ( dislalija )
 • Dece i odraslih sa problemom mucanja
 • Dece koja imaju smetnje u savladavanju čitalačkih i pisačkih sposobnosti ( razvojna disleksija i disgrafija )