POČETNA » Dr Sanja Ristić

Dr Sanja Ristić

Psihijatar spec. sudske medicine

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet u Nišu, akademske studije
 • Specijalističke studije iz oblasti psihijatrije
 • Uža stručna specijalizacija iz Forenzičke psihijatrije
 • Edukacija iz Bihejvioralno-kognitivne psihoterapije
 • Predavač na različitim seminarima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu

Radno iskustvo

 • Zaposlena u SBPB u Gornjoj Toponici.
 • U psihijatrijskoj ordinaciji Psiho centar MM radi po dopunskom radu na poslovima psihijatra od 2021. godine

Oblast rada

 • Svakog pacijenta posmatra kao individuu i prilagodjava pristup potrebama pacijenta.
 • Poseduje iskustvo u lečenju kako psihotičnih tako i nepsihotičnih mentalnih poremećaja, uključujući integrativni pristup tj. primenu medikamentozne terapije i KBT psihoterapije.
 • Psihijatar sa dugogodišnjom praksom u bolničkom lečenju i ambulantnom radu , kao i u radu u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici
 • Obavlja sve vrste veštaćenja iz oblasti psihijatrije