POČETNA » Dr Margo Božinović Stanojević

Dr Margo Božinović Stanojević

Dečiji i adolescentni psihijatar, psihodinamski psihoterapeut

Obrazovanje

  • Medicinski fakultet u Nišu
  • Specijalizacija iz oblasti dečje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • Na edukaciji iz integrativne psihodinamske psihoterapije u Oli centru u Beogradu
  • Aktivno učešće i praćenje novina i dostignuća u oblasti dečje, adolescentne i adultne psihijatrije i neuronauka na domaćim i medjunarodnim kongresima

Radno iskustvo

  • Zaposlena u psihijatrijskoj ordinaciji Psiho centar MM
  • Od 2012. rad na psihijatrijskim dečijim odeljenjima i klinikama u Nišu i Beogradu, a nakon završene specijalizacije, rad u privatnoj praksi u pedijatrijskim i psihijatrijskim ordinacijama

Oblast rada

  • Razvojno praćenje i lečenje dece sa neurorazvojnim smetnjama i poremećajima
  • Prevencija, dijagnostika i terapija psihijatrijskih poremećaja i emocionalnih i ponašajnih problema dece i adolescenata
  • Psihoterapijsko savetovanje dece, adolescenata i odraslih- individualna i grupna psihoterapija
  • Psihološke radionice, predavanja, rad u zajednici, intersektorska saradnja