POČETNA » Bojana Branković

Bojana Branković

Psiholog, KBT psihoterapeut u edukaciji

Obrazovanje

  • Filozofski fakultet u Nišu, Departman za psihologiju
  • Edukacija iz oblasti kognitivno-bihejvioralne psihoterapije pri Srpskoj asocijaciji bihejvioralno kognitivnih terapeuta
  • Aktivno učestvovanje na seminarima, izlaganjima naučnih radova, kao i na aktuelnim tribinama u cilju praćenja najnovijih saznanja iz oblasti psiholoških istraživanja
  • Pisanje i sprovođenje radova u naučno-istraživačke svrhe
  • Praćenje novih saznanja iz oblasti psihijatrije i psihologije sa učešćem na kongresima i edukacijama.

Radno iskustvo

  • Zaposlena kao klinicki psiholog, prvenstveno na polju psihodijagnostike u psihijatrijskoj ordinaciji Psiho centar MM
  • Aktivno radila u privatnoj praksi od završetka stidija. Rad je vezan u najvećoj meri za psihodijagnostiku, ali i savetovanje.

Oblast rada

  • Psihologija dece, praćenje razvojnih teškoća poput poremećaja iz autističnog spektra, disharmoničnog razvoja i drugih specifičnih stanja kod dece, psihodijagnostika dece i odraslih, rad na poljima anksioznosti i depresije kod odraslih, psihološko savetovanje klijenata izloženih akutnom ili hroničnom stresu, krizi ili traumi, kao i rad na fobičnim strahovima, opsesivno-kompulsivnom poremećaju, poremećajima ličnosti i drugim stanjima koja narušavaju funkcionalnost i kvalitet života klijenata
  • Usmerenost na otkrivanje uzroka teškoća, a zatim na sprovođenje različitih tehnika i metoda, korišćenjem stečenih znanja i veština, u cilju efikasnog rešenja problema, obezbeđivanja visoke radne i socijalne sposobnosti, kao i u cilju jačanja individualnih kapaciteta i snaga ličnosti