POČETNA » Tanja Bradić
tanja-bradic

Tanja Bradić

Visoko strukovna medicinska sestra

Obrazovanje

  • Srednja medicinska škola Dr Milenko Hadžić, diplomirala 1988.god,smer medicinska sestra-tehničar
  • Medicinski fakultet u Nišu, smer visoka strukovna medicinska sestra, diplomirala 2013. godine

Radno iskustvo

  • Zaposlena u SBPB Gornja Toponica od 1989.god na poslovima medicinske sestre na prijemnom ženskom odeljenju
  • Od 2006. zaposlena na poslovima medicinske sestre u kabinetu za neurofiziologiju u SBZPB Gornja Toponica
  • Zaposlena u psihijatrijskoj ordinaciji Psiho centar MM, na dopunskom radu, od 2021. godine na poslovima visoke strukovne medicinske sestre u kabinetu za neurofiziologiju

Oblast rada

  • Rad sa pacijentima sa psihijatrijskim i neuroloskim oboljenjima.
  • Posebna edukacijija u radi sa pacijenta u neurofiziološkom kabinetu