Suportivna psihoterapija

Suportivna psihoterapija predstavlja specifičan oblik psihoterapije koja se zasniva na pružanju potpore pacijentu za vreme trajanja psihoterapijskog procesa. Podupiruća psihoterapija, kako je još poznata, se razvila iz psihoanalize koju je postavio Sigmund Freud. Naime, ovaj austrijski lekar i psihijatar u 19. veku je otkrio da rešavanje mnogih psihičkih problema leži u ohrabrivanju pacijenata da pričaju …

Suportivna psihoterapija Read More »