POČETNA » napadi panike

napadi panike

Panični poremećaj kod dece i adolescenata

Panični poremećaj karakterišu napadi panike koji se javljaju najmanje jednom nedeljno. Napad panike je kratka (oko 20 minuta) epizoda intenzivne anksioznosti koja je obično praćena fizičkim simptomima kao što su ubrzano disanje, palpitacije, znojenje, bol u grudima i mučnina. Poremećaj panike nastaje kada dete ima česte napade panike i kada je ozbiljno pogođeno ili pati …

Panični poremećaj kod dece i adolescenata Read More »

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija predstavlja terapijski model koji obuhvata rad sa pojedincem, partnerima i porodicom kako bi se poboljšali međusobni odnosi svih članova porodice. Porodica je temelj vaspitanja i razvoja svakog čoveka. Ona je izvor ljubavi, podrške i sigurosti, te možemo da kažemo da je potreba svakog čoveka da bude deo porodice. Međutim, porodica je složeni sistem, …

Porodična psihoterapija Read More »

Posttraumatski stresni poremećaj

Posttraumatski stresni poremećaj predstavlja anksiozni poremećaj koji se javlja kao odložena ili produžena reakcija na stresni događaj. Iako se danas često o njemu govori, ovaj problem bio je poznat još pre Nove ere. Naime, prvi slučaj zabeležio je grčki istoričar Herodot. Prilikom opisivanja bitke kod Maratona naveo je da je jedan Atinjanin “iznenada oslepeo iako …

Posttraumatski stresni poremećaj Read More »

Psihosomatski poremećaj

Psihosomatski poremećaj predstavlja oboljenje nekog organa izazvano dejstvom psihičkih faktora. Što znači da telesni simptomi koji se javljaju nemaju organsko, već psihičko poreklo. Stres, traumatični događaji, nerešeni socijalni konflikti, nerešeni unutrašnji psihički sukobi samo su neki od psihičkih problema koji mogu da dovedu do poremećaja funkcije organa. Odnosno, mogu da dovedu somatizacije, kako se naziva …

Psihosomatski poremećaj Read More »

Geštalt terapija

Geštalt terapija je prema definiciji humanističko-egzistencijalna terapija koja ima zadatak da vam pomogne da shvatite svoje potrebe, želje i strahove, kao i da postanete svesni na koji način sebe sputavate u ostvarivanju ciljeva koje ste postavili. Polazi od stava da niko nije zarobljenik vlastite prošlosti, te u svakom trenutku može da donese odluku da se …

Geštalt terapija Read More »

Reaktivne psihoze

Reaktivne psihoze predstavljaju psihotični poremećaj koji je nastao kao reakcija na neki jaki stresogeni događaj. U pitanju je ozbiljna psihička trauma koja je najčešće izazvana smrću bliske osobe, psihičkim i fizičkim zlostavljanjem, razvodom, dijagnozom neizlečive bolesti. Može se javiti i zbog gubitka posla, gubitka vredne imovine, prisilnog iseljavanja i svih drugih situacija koje za neku …

Reaktivne psihoze Read More »

organska depresija

Organska depresija

Organska depresija je široka i heterogena grupa depresivnih poremećaja. Nastaje kao rezultat morfoloških promena u mozgu uzrokovanih različitim patogenim faktorima. Sigurni smo da ne postoji osoba na svetu koja se u jednom trenutku svog života nije osetila tužno i bezvoljno. Obično je ovakvo raspoloženje kratkotrajno i predstavlja sasvim normalnu prirodu čoveka, baš kao i sreća. …

Organska depresija Read More »

Generalizovani anksiozni poremećaj

Generalizovani anksiozni poremećaj pripada grupi tz. anksioznih poremećaja i njegov glavni simptom je veoma izražena, patološka anksioznost i briga. Povremena anksioznost je normalan deo života. Možda se brinete o stvarima poput zdravlja, novca ili porodičnih problema, ali ljudi sa generalizovanim anksioznim poremećajem  su izuzetno zabrinuti ili nervozni zbog sličnih, uobičajenih stvari – čak i kada …

Generalizovani anksiozni poremećaj Read More »

Depresija – Simptomi, uzroci nastanka i lečenje

Depresija je poremećaj raspoloženja koji se definiše kao “stanje neraspoloženja i averzije prema bilo kom vidu aktivnosti”. Tuga i bezvolja su sastavni deo čovekovog života, baš poput radosnih trenutaka. Sasvim je normalno da se osećamo neraspoloženo, pa i zabrinuto, kada pretrpimo neuspeh ili izgubimo dragu osobu. Ovakvi događaji utiču na naše funkcionisanje, ali se nakon …

Depresija – Simptomi, uzroci nastanka i lečenje Read More »