POČETNA » Maksimum terapije

Maksimum terapije

Znaci i simptomi poremećaja autističnog spektra

Poremećaj iz spektra autizma ili poremećaj autističnog spektra (ASD – akronim ASD — autism spectrum disorde) je razvojni poremećaj uzrokovan razlikama u mozgu. Ljudi sa ASD često imaju problema sa društvenom komunikacijom i interakcijom, kao i ograničeno ili ponavljajuće ponašanje ili interesovanja. Ljudi sa ASD-om takođe mogu imati različite načine učenja, kretanja ili obraćanja pažnje. …

Znaci i simptomi poremećaja autističnog spektra Read More »