Zavisnost od kockanja

Šta je poremećaj kockanja tj. zavisnost od kockanja? Poremećaj kockanja uključuje ponavljano, problematično ponašanje kockanja. Ponašanje dovodi do problema za pojedinca, porodice i društvo. Odrasli i adolescenti sa poremećajem kockanja imaju problema sa kontrolom kockanja. Oni će se nastaviti čak i kada to izazove značajne probleme. Dijagnoza Dijagnoza poremećaja kockanja zahteva najmanje četiri od sledećeg …

Zavisnost od kockanja Read More »