POČETNA » EEG snimanje

EEG snimanje

Šta predstavlja video EEG telemetrija?

Video EEG telemetrija predstavlja poseban, visoko specijalizovan postupak kojim se vrši kontinuirano višednevno EEG snimanje uz video monitoring. Na taj način se putem elektroencefalografije registruje električna aktivnost mozga, dok kamera u sobi snima svaki trenutak, kako tokom napada, tako i pre i posle njega, uključujući i zvuke i glasove koje pacijent ispušta za vreme krize …

Šta predstavlja video EEG telemetrija? Read More »

Vaskularne demencije

Vaskularne demencije predstavljaju vrstu poremećaja centralnog nervnog sistema. Karakteriše ih niz simptoma koji dovode do postepenog i trajnog gubitka funkcije mozga. Bolest je prvi put opisana 1899. godine, ali su tek sredinom 20. veka utvrđeni njeni okidači. Hačinski i njegovi saradnici 1974. godine su je nazvali multinfarktna demencija, da bi 10 godina kasnije Lib uveo …

Vaskularne demencije Read More »

Zašto se javljaju vrtoglavice?

Vrtoglavice predstavljaju poremećaj orijentacije u prostoru. Manifestuju se snažnom iluzijom kretanja u prostoru. Odnosno, osoba ima osećaj kao da se sve vrti oko nje ili da ona sama ponire. Zbog toga se javlja teturanje i nesigurnost pri hodu, kao i problem sa održavanjem ravnoteže. Gotovo da ne postoji osoba na svetu koja se bar jednom …

Zašto se javljaju vrtoglavice? Read More »

Poremećaj pažnje kod dece

Poremećaj pažnje kod dece, tj. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je jedan od najčešćih problema u detinjstvu. Razlike u mozgu su ono što decu sa ovim poremećajem izdvaja od vršnjaka. Pri čemu se ne misli na nivo inteligencije, već je delovima mozga koji regulišu ponašanje i tzv. “radnu memoriju” potrebno više vremena da se razviju. …

Poremećaj pažnje kod dece Read More »