Defektološki tretmani

Defektologija: Stručnost u pomoći osobama sa smetnjama Defektologija (lat. Defectus – nedostatak) – nauka koja proučava obrasce i karakteristike razvoja dece sa fizičkim i mentalnim smetnjama i njihovo obrazovanje. Defektolog je specijalista koji radi sa takvom decom. Svrha rada je što veći razvoj i prilagođavanje u društvenoj, obrazovnoj i profesionalnoj sferi prema postojećim karakteristikama. Ako …

Defektološki tretmani Read More »