Logo

Mi smo tim specijalističke ordinacije iz oblasti neuropsihijatrije sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa osobama sa psihološkim i neurološkim problemima.

+ 381 (0)69 12 98 136

psihocentarmm@gmail.com
Patrisa Lumumbe 26, 18000 Niš

Скорашњи чланци

Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Subota 8-15h

+381 69 12 98 136

psihocentarmm@gmail.com

Patrisa Lumumbe 26

18000 Niš

Zapratite nas

Defektolog u Nišu

defektolog u nišu

Defektolog u Nišu

Defektolog je osoba koja pomaže deci da napreduju u svom razvoju koji je zbog nekih okolnosti usporen ili narušen.

Defektologija jeste nauka koja ima različite grane. Tako defektolog može pomagati deci i ljudima čija su čula oštećena (čulo vida i sluha), defektolog može pomagati deci i ljudima čiji je motorni razvoj usporen ili oštećen (sporije prohodavanje deteta i njegov motorni razvoj u celini , teška pokretljivost,invaliditet i drugo ). Defektolog takođe može pomagati deci i odraslima čiji je mentalni razvoj na neki način usporen usled npr. autizma, Daunovog sindroma, pervarzivnih problema u razvoju i slično. Defektolog takođe radi na razvoju govora kod dece kada razvoj govora kasni ili je nepravilan, a takođe radi na ponovnom razvoju govora kod ljudi čiji je govor usled nekih moždanih oštećenja narušen.

Dijagnostika problema

Na osnovu individualne procene i posebnim baterijama testova dijagnostikuje se odredjeni problem ili smetnja. U zavisnosti od dijagnostikovanja problema ili eventualne poteškoće kod deteta, u saradnji sa roditeljima, dete se usmerava na defektološki tretman.

Izrada individualnog programa i tretman

U saradnji sa roditeljima, a na osnovu predhodne dijagnostike, pravi se individualni program za rad sa detetom. Cilj individualnog tretmana je podsticanje i razvijanje detetovih punih potencijala. Sve aktivnosti su prilagodjene uzrastu, mogućnostima, potrebama i već postojećem iskustvu deteta.

Defektolog-oligofrenolog

Defektolog-oligofrenolog je stručnjak koji radi sa decom koja imaju različite razvojne  probleme.

Posao oligofrenologa jeste sprovesti adekvatan defektološki tretman i na taj način pomoći detetu da ublaži ili prevazidje odredjeni problem.  Stimulacijom razvoja deteta, kao i razvijanjem postojećih potencijala jačaju se pojedine sposobnosti deteta, a adekvatnim pristupom i tretmanom ublažavaju ili prevazilaze postojeće prepreke.

Jedan od osnovih vidova tretmana koji sprovode defektolozi  jeste Reedukacija psihomotorike. Reedukacija psihomotorike jeste skup vežbi  koje podstiču razvoj  i služe kao opšti pristup tretmanu različitih poremećaja koji se javljaju kod dece. Razni pokreti stilizovani u vežbe i igre predstavljaju zapravo reedukaciju psihomotorike.

Vežbe reedukacije psihomotorike izmedju ostalog, koriste se za:

 • Kontrolu impulsivnosti
 • Procenu trajanja i orijentacije u vremenu
 • Hiperkinetčko ponašanje
 • Opštu razvojnu disgnoziju
 • Dislateralizovanost
 • Dispraksiju
 • Disgrafiju
 • Primarni  autizam
 • Dezintegrativnu psihozu
 • Ranu dečiju šizofreniju

U našoj ordinaciji se obavljaju Defektološki tretmani  individualni ili grupni: Reedukacija psihomotorike, Teach metod, Play terapija, Montessori metoda, ABA metod, Floor time metod, NTC sistem učenja.

Psiho Centar MM u svom timu ima i učitelje sa dugogodišnjim iskustvom u osnovnom obrazovanju, pa se u centru vrši  i dodatna podrška osnovaca sa poteškoćama u savladavanju predškolskog i školskog gradiva

Mogućnosti plaćanja: Gotovinom – Kreditnom karticom

Plaćanje karticom

Preko računa  – Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

Osiguranje

Zakazivanje pregleda

Pregled možete zakazati lično, telefonskim putem pozivanjem telefona + 381 (0)69 12 98 136 (poziv, Viber, Whatsapp) ili elektronskim putem (formular ispod).

   

  Podelite sa prijateljima
  Tel: +381 69 12 98 136; +381 18 276 943
  Zakažite pregled